Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.773 tác phẩm
2.593 tác giả
142
78.350.422
Đoàn Thuận

 

 

Trần văn Thuận , tự Cát Sỹ

Quê :  tx La Gi, tinh Binh Thuận

Cư ngụ : 20 đường 17, p. Linh Trung,q. Thủ Đức,tp HCM.

Nghề nghiệp Dạy học,

nguyên hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ.

Email  : doanthuancs@gmail.com

Đtdđ   :  0907 497 529

 

Tác phẩm :

. Mùa bấc biển  [nxb Văn Nghệ ,1995]

. Lời chiều                  [nxbTrẻ,1996 ]

. La Gi ngàn xanh               [ " ,1997]

. Lửa đêm mưa                  [ ",1998 ]

. Lửa đầu non                    [ " ,1998 ]

. Khoảng lặng của hoa        [ " ,2001 ]

. Tượng                             [ " ,2002 ]

. Đời sậy                           [ ", 2003 ]

. Sắc phượng [ Hội VHNT Bình Thuận,2006]

Số lần đọc: 3655
[ Trở lại ]