Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
108
78.677.224
Phạm Quang Trung

Bút danh khác: Thanh Quang

Ngày sinh: 02/06/1951

Quê quán: Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Phó giáo sư,Tiến sĩ

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam

Email: pqtrungvn@gmail.com; pqtrungvn@yahoo.com - DĐ: 0918.438.200 - CĐ: (063) 3823016

Địa chỉ liên hệ: 8/40 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 

Tác phẩm chính đã xuất bản:

Học giả với thi nhân (khảo cứu - 1994); Văn chương với Lê Quý Đôn (khảo cứu - 1994); Tiếp cận giá trị văn chương (lý luận, phê bình - 1995); Lý luận trước chân trời mở (lý luận - 1998); Cảm xúc văn chương và vấn đề dạy văn ở trường phổ thông (khảo cứu - 1998); Lặng lẽ giữa trang văn (lý luận, phê bình - 1998); Nhà văn Xuân Thiều như tôi được biết (phê bình - 1999); Thơ trong con mắt người xưa (khảo cứu - 1999); Thổ cẩm dệt bằng thơ (phê bình - 1999); Sống với văn chương cùng thời (lý luận, phê bình - 2000); Thức cùng trang viết (lý luận, phê bình - 2003); Đến từ con chữ (lý luận, phê bình) - 2007; Ai tri âm đó (lý luận, phê bình - 2009)…Tham gia dịch Sherlock Holmes Toàn tập (Conan Doyle).

 

 

Số lần đọc: 4794
[ Trở lại ]