Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.637 tác phẩm
2.542 tác giả
424
70.613.104
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4783
[ Trở lại ]