Kỷ niệm 10 năm vanchuongviet.org
Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.104 tác phẩm
2.478 tác giả
639
51.079.804
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 3790
[ Trở lại ]