Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.975 tác phẩm
2.562 tác giả
370
73.451.859
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4970
[ Trở lại ]