Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.944 tác phẩm
2.511 tác giả
228
62.074.868
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4388
[ Trở lại ]