Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.093 tác phẩm
2.511 tác giả
230
64.541.641
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4501
[ Trở lại ]