Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.611 tác phẩm
2.500 tác giả
328
56.424.354
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4064
[ Trở lại ]