Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.404 tác phẩm
2.531 tác giả
222
68.424.893
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4685
[ Trở lại ]