Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.265 tác phẩm
2.575 tác giả
136
75.161.001
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 5124
[ Trở lại ]