Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.536 tác phẩm
2.494 tác giả
370
55.466.618
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4009
[ Trở lại ]