Kỷ niệm 10 năm vanchuongviet.org
Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.999 tác phẩm
2.476 tác giả
541
50.032.582
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

[ Trở lại ]