Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
213
76.039.295
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 5164
[ Trở lại ]