Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.495 tác phẩm
2.534 tác giả
229
69.189.795
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4727
[ Trở lại ]