Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.919 tác phẩm
2.475 tác giả
362
49.463.704
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

[ Trở lại ]