Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.804 tác phẩm
2.506 tác giả
461
59.332.370
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4262
[ Trở lại ]