Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
442
74.023.513
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 5018
[ Trở lại ]