Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.892 tác phẩm
2.474 tác giả
369
49.227.041
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

[ Trở lại ]