Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.537 tác phẩm
2.583 tác giả
252
76.928.810
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 5206
[ Trở lại ]