Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.687 tác phẩm
2.502 tác giả
312
57.625.371
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4156
[ Trở lại ]