Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.707 tác phẩm
2.545 tác giả
291
71.386.167
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4825
[ Trở lại ]