Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.327 tác phẩm
2.527 tác giả
376
67.690.174
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4652
[ Trở lại ]