Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.967 tác phẩm
2.476 tác giả
540
49.851.574
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

[ Trở lại ]