Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.739 tác phẩm
2.504 tác giả
265
58.313.111
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4203
[ Trở lại ]