Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.782 tác phẩm
2.549 tác giả
283
72.172.917
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4882
[ Trở lại ]