Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.888 tác phẩm
2.556 tác giả
196
72.986.958
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4929
[ Trở lại ]