Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.825 tác phẩm
2.471 tác giả
168
48.762.035
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

[ Trở lại ]