Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.551 tác phẩm
2.538 tác giả
475
69.722.553
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 4745
[ Trở lại ]