Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
20.491 tác phẩm
2.492 tác giả
296
54.933.367
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

Số lần đọc: 3987
[ Trở lại ]