Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
19.838 tác phẩm
2.472 tác giả
395
48.882.816
Phạm Ngọc Lư

Sinh năm: 1946

Quê quán: Vinh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên- Huế

 Hiện ở Ðà Nẵng

 

[ Trở lại ]