Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.847 tác phẩm
2.596 tác giả
144
78.730.601
Huỳnh Minh Tâm

 

Sinh năm:1/1/1964.

Quê Đại Lộc, Quảng Nam.

Hiện giảng dạy tại trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Đại Lộc, Quảng Nam.

Hội viên hội văn học nghệ thuật Quảng Nam.

Có thơ đăng báo văn nghệ, văn nghệ trẻ, tiền phong, thanh niên, Quảng Nam, tạp chí Đất Quảng,...

 

Đã xuất bản 2 tập thơ:

- Miền Quê, NXB Đà Nẵng 1995

- Cánh Đồng và Dòng Sông, Hội văn học nghệ thuật Quảng Nam 2006.

Số lần đọc: 4874
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 51
Lưỡng vọng * (tạp văn)
Ừ thì (thơ)
Bokuseki (thơ)
Kẻ sĩ (thơ)
Zengo (thơ)