Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.546 tác phẩm
2.583 tác giả
271
76.991.797

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
Thư mời giới thiệu sách "Sóng hận sông Lô" của tác giả Vũ Ngọc Tiến
Dẫn chương trình: Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên
Vũ Ngọc Tiến - VCV