Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
200
78.328.369

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
Thiệp mời Ra mắt " Tập san QUÁN VĂN 26 - tháng 10 - 2014"
Chủ đề: HOÀI KHANH & nỗi cô đơn thân phận

 

 

Ra mắt tại: Cà phê Lọ Lem

 

345 Nguyễn Trọng Tuyển - P.01 -Tân Bình - Sài Gòn

 

Lúc 9 giờ Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014

 

 

 

 

Nguyên Minh và Nhóm chủ biên Quán Văn - VCV