Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
200
78.328.374

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
Ấn bản mới ĐĨ THÚI & PHẦN CÒN LẠI Ở CÕI CHẾT của Nguyễn Viện
Ấn bản mới ĐĨ THÚI & PHẦN CÒN LẠI Ở CÕI CHẾT của Nguyễn Viện vừa được NXB Chương Văn (Hoa Kỳ) phát hành rộng rãi trên Amazon.com

(http://www.amazon.com/Thui-Phan-Con-Chet-Vietnamese/dp/1508658692/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425771750&sr=8-1&keywords=di+thui) và các nhà sách tại Mỹ. Tiểu thuyết và phản tiểu thuyết, ở đó không một linh hồn nào được an nghỉ.

Nguyễn Viện - VCV
Thư tin khác
CHIA BUỒN (28.05.2013)