Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
156
78.786.232

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
SÁCH MỚI:" EM CÓ GÌ BÍ MẬT, HÃY MAIL CHO ANH… "Tiểu thuyết mở của Nguyễn Viện
EM CÓ GÌ BÍ MẬT, HÃY MAIL CHO ANH… Tiểu thuyết mở của Nguyễn Viện, phiên bản mới do NXB Sống phát hành. Bán trên mạng lưới toàn cầu amazon.com : http://www.amazon.com/Mat-Hay-Mail-Cho-Vietnamese/dp/1508924759/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427215690&sr=8-1&keywords=Em+Co+Gi+Bi+Mat%2C+Hay+Mail+Cho+Anh

 

 

”Đọc Nguyễn Viện, ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tác phẩm của ông lạ, độc đáo không chỉ ở việc đi vào hiện thực mảnh vỡ, tạo kết cấu song song mà ông còn tạo ra văn bản đồng sáng tạo. Trong lời giới thiệu truyện "Em có gì bí mật, hãy mail cho anh", toà soạn Tiền Vệ viết:

Trong thư gửi về toà soạn Tiền Vệ, nhà văn Nguyễn Viện bày tỏ ý định viết một thể loại truyện tạm gọi là “truyện mở”. "Truyện có thể cực ngắn hoặc rất dài và rất dai" là một thí nghiệm đầu tiên của “truyện mở”. Tác giả chỉ viết một câu: “Em có gì bí mật, hãy mail cho anh”. Bên dưới đính kèm địa chỉ mail. Đó là một địa chỉ thật. Truyện có thể chấm dứt ở đó, cực ngắn, hoặc sẽ rất dài, tùy thuộc vào sự tham gia của các “em”...

Đây là một thao tác, một phương pháp viết mới chưa từng xuất hiện ở Việt Nam (và có lẽ cũng chưa từng có ở nơi nào khác).”

(http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=4863)

 

 

Nguyễn Viện - VCV
Thư tin khác
CHIA BUỒN (28.05.2013)