Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
175
78.797.380
Nhật Quỳnh

Họ tên thật: BÙI THỊ TUYẾT MAI
Bút danh: Nhật Quỳnh
Sinh nhật: 01/01/1970
Hội viên Hội Nhà Văn TP. HCM

E-mail: namlun010170@yahoo.com.vn
Đã xuất bản:

THẾ GIỚI CỦA EM (Thơ) - NXB Văn Nghệ TP.HCM 2004

Số lần đọc: 4012
[ Trở lại ]