Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
174
78.323.865
Trần Ngọc Tuấn

 

Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn.

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1964.

Quê quán: xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Hiện thường trú tại: Khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.

Hội Viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2001

 

TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN:

Giác quan biển (1994);

Giữa cỏ (1996);

Chân chim hóa thạch (1998);

Con mắt dã quì (2000);

Gửi dòng sông Đồng Nai (2004);

Suối reo (2006).

 

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC: Giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức năm 2001 (đợt I) về thơ của UBND tỉnh Đồng Nai

N

Số lần đọc: 9916
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 83
Ở quán 81 (tuyển thơ)
Lạ gì (thơ)
Lặng (thơ)
Mùa lũ (thơ)
Quên (thơ)
Tìm (thơ)
Tiễn (thơ)
Yên (thơ)