Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
179
78.316.515
 
Thăm Văn Miếu Nhớ Ngô Thì Nhậm
Trần Ngọc Tuấn

Roi quất vào Người

Đá hằn vết đau tiến sĩ

Vệt sử buồn cộm một triều vua

Nay bờ cõi yên bình

Cháu con trùng tu Văn Miếu

Nghe hồn về

Điền vết chữ trên bia.

Trần Ngọc Tuấn
Số lần đọc: 1227
Ngày đăng: 13.01.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
biển & ngụ ngôn - Khaly Chàm
Nhớ Huế - Nguyễn Thị Dạ Thương
Vàng một góc trời - Nguyễn Giúp
Giật mình đếm thử bao xuân - Trần Duyên Tưởng
Anh - Nguyễn Hồng Nhung
Những sợi mi hứng mưa - Linh
Em buồn - Chiêu Anh Nguyễn
Những đứa con phản nghịch - Từ Sâm
Nguyễn Viện , hai bài thơ mới - Nguyễn Viện
Thơ Đoàn Thuận - Đoàn Thuận
Cùng một tác giả
Ở quán 81 (tuyển thơ)
Lặng (thơ)
Quên (thơ)
Lạ gì (thơ)
Tìm (thơ)
Mùa lũ (thơ)
Tiễn (thơ)
Yên (thơ)