Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.983 tác phẩm
2.562 tác giả
282
73.526.892
Bùi Đức Hào

Sinh năm 1950 tại Quảng Ngãi. Cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn( Gia Ðịnh),

Du học năm 1969, đã sống và làm việc tại Pháp nhiều năm trong lãnh vực Nghiên Cứu & Phát Triển về Hoá Cao Phân tử.

 

 

 

Số lần đọc: 4831
[ Trở lại ]