Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.337 tác phẩm
2.576 tác giả
134
75.603.768
Bùi Đức Hào

Sinh năm 1950 tại Quảng Ngãi. Cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn( Gia Ðịnh),

Du học năm 1969, đã sống và làm việc tại Pháp nhiều năm trong lãnh vực Nghiên Cứu & Phát Triển về Hoá Cao Phân tử.

 

 

 

Số lần đọc: 4918
[ Trở lại ]