Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
145
78.793.428
Lê Hưng Tiến

           sinh năm 31.5.1981.

- Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam

- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

- Hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đắng Sư phạm Ninh Thuận.

Đã xuất bản:

- Xanh mãi cây đời (nhạc), Nxb Thuận Hóa, 2001.

- Đề tặng một giấc mơ (nhạc), Hội VHNT Ninh Thuận xuất bản, 2005.

- Chân dung ảo (thơ), Nxb Hội Nhà Văn, 2007.

- Ễn lên đêm (trường ca), Nxb Hội Nhà Văn, 2011.

 

  

Ðth: 0982567156

Số lần đọc: 3834
[ Trở lại ]