Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.667 tác phẩm
2.589 tác giả
208
77.723.066
Thy An

Sinh năm 1952.

Xuất thân từ trường Pháp tại Sàigòn.

Tốt nghiệp ngành Khoa Học.

Hiện ngụ tại Bruxelles Belgique (Bỉ)   

Số lần đọc: 2132
[ Trở lại ]