Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.542 tác phẩm
2.583 tác giả
189
76.978.767
Thy An

Sinh năm 1952.

Xuất thân từ trường Pháp tại Sàigòn.

Tốt nghiệp ngành Khoa Học.

Hiện ngụ tại Bruxelles Belgique (Bỉ)   

Số lần đọc: 1912
[ Trở lại ]