Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
220
78.739.324
Thy An

Sinh năm 1952.

Xuất thân từ trường Pháp tại Sàigòn.

Tốt nghiệp ngành Khoa Học.

Hiện ngụ tại Bruxelles Belgique (Bỉ)   

Số lần đọc: 2325
[ Trở lại ]