Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.393 tác phẩm
2.577 tác giả
98
75.995.442
Thy An

Sinh năm 1952.

Xuất thân từ trường Pháp tại Sàigòn.

Tốt nghiệp ngành Khoa Học.

Hiện ngụ tại Bruxelles Belgique (Bỉ)   

Số lần đọc: 1826
[ Trở lại ]