Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
174
78.797.275
Âu thị Phục An

Tên thật: Âu Thị Nguyệt Thu

sinh năm 1954,

Học Triết đại học Văn Khoa Sài gòn trước 1975.

Từng đọat giải thưởng truyện ngắn tòan quốc báo Dân Chủ 1974. 

Đã in tập thơ Nguyệt Thực năm 2009. Hiện sống ở Sài Gòn.

Số lần đọc: 3558
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 83
Có Khi (thơ)
Cõng (thơ)
Giấc Mộng (truyện ngắn)
Hôm qua (thơ)
Hôn Mê (thơ)
Mùa Thu Ẩm Ướt (truyện ngắn)
Tình Yêu Vô Tận (truyện ngắn)
Thăm Viếng (truyện ngắn)
Trạm Cuối (truyện ngắn)