Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.390 tác phẩm
2.577 tác giả
145
75.958.131
Nguyễn Thị Hải Hà

Hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp Đại học trường New Jersey Institute of Technology.

Cao học ngành Quản Trị Kỹ Nghệ và Xây Dựng cũng ở NJIT.

Hiện đang quản trị đồ án xây dựng cho hãng xe lửa ở New Jersey.

Dịch, điểm sách, và tin văn học trên báo

Số lần đọc: 1700
[ Trở lại ]