Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.189 tác phẩm
2.572 tác giả
228
74.751.750
Nguyễn Thị Hải Hà

Hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp Đại học trường New Jersey Institute of Technology.

Cao học ngành Quản Trị Kỹ Nghệ và Xây Dựng cũng ở NJIT.

Hiện đang quản trị đồ án xây dựng cho hãng xe lửa ở New Jersey.

Dịch, điểm sách, và tin văn học trên báo

Số lần đọc: 1637
[ Trở lại ]