Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.542 tác phẩm
2.583 tác giả
120
76.980.252
Nguyễn Thị Hải Hà

Hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Tốt nghiệp Đại học trường New Jersey Institute of Technology.

Cao học ngành Quản Trị Kỹ Nghệ và Xây Dựng cũng ở NJIT.

Hiện đang quản trị đồ án xây dựng cho hãng xe lửa ở New Jersey.

Dịch, điểm sách, và tin văn học trên báo

Số lần đọc: 1733
[ Trở lại ]