Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
92
78.309.583
Nguyễn Vy Khanh

Sinh ngày 05 tháng 3 năm 1951

Tốt nghiệp Sư Phạm Việt Hán Sài Gòn 1974,

Cử nhân giáo-khoa 1973 và Cao học Triết Tây 1975,

Master of Library Sciences, Montréal, Canada 1978.

 

Tác phẩm:

Khung Cửa (Thơ, Tác giả xb, Sài Gòn, 1972)

Ngô Đình Diệm Và Nổ Lực Hoà Bình Dang Dở (dịch, Xuân Thu, tái bản 1989)

Lỗ Tấn Và Truyện Xưa Viết Lại (Xuân Thu, 1997)

Bốn Mươi Năm Văn Học Chiến Tranh 1957-1997 (Đại Nam, 1997; tái bản 2000)

Văn Học Và Thời Gian (Văn Nghệ, 2000)

Văn Học Việt Nam Thế Kỷ 20, Một Số Hiện Tượng Và Thể Loại (Đại Nam 2004)

Số lần đọc: 2433
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 33
Thơ Du Tử Lê (tiểu luận)
Thơ Hôm Nay (phê bình)