Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.759 tác phẩm
2.592 tác giả
128
78.270.614
Vĩnh Thông

 

Sinh ngày: 31/07/1996. Quê quán: Cù lao Năng Gù (An Giang).

Địa chỉ:  An Giang

Sáng tác từ năm 14 tuổi (2010). Có bài đăng báo đầu tiên trên Văn nghệ TP.HCM tháng 8/2010. Đến nay đã có các tác phẩm đăng trên Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ Tp.HCM, Thất Sơn, Thế giới trong ta, tạp chí văn nghệ một số tỉnh thành và nhiều trang mạng…

- In chung nhiều tuyển tập thơ văn

- Email: vinhthongts@gmail.com

- Blog: http://vinhthongts.blogspot.com

 

Số lần đọc: 1992
[ Trở lại ]