Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
134
77.795.535
Chu Thụy Nguyên

 

Sinh : 14-07-1946

Nguyên Quán : Long Xuyên

Cuộc đời gồm nhiều chữ đi : Đi học - Đi dạy học - Đi lính - Đi tù - Đi dạy tiếp - Đi Mỹ

Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ

Làm thơ, viết văn, có bài đăng báo từ lớp Đệ Lục

Bút hiệu : VTV, Thụy Nguyên, Nguyên Chương, Thi Lễ, Chu Thụy Nguyên và nhiều bút hiệu khác không nhớ hết.

Thơ và truyện ngắn đăng trên nhiều nhật báo ở Sài Gòn trước 75 như : Tiếng Chuông, Sống, Tiếng Dân, Trắng Đen, Phụ Nữ Ngày Nay, Phổ Thông, Thời Nay....

Qua Mỹ có bài đăng trên các tạp chí: Thăng Long, Trẻ, Đẹp, Phụ Nữ Gia Đình, Thư Quán Bản Thảo, Việt Báo North Carolina...và các web Sites :Hồn Quê, Hợp Lưu, Trầm Hương, Da Màu, Thơ Tân Hình Thức, Giao Mùa, Giao Cảm...

 

Thơ đã được phổ nhạc :

 

- Mặt Trời Lên Giữa Tuyết

- Thôi Đừng Chờ

 

E Mail :  chuthuynguyen@yahoo.com

Số lần đọc: 1620
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 70
TA BÀ (thơ)