Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
136
77.795.679
NNguong

Sinh năm 1954, Nha Trang

Định cư tại Mỹ năm 1980. Hiện sống tại Georgia.

Thơ đăng trên Hợp Lưu, Văn Học.

Số lần đọc: 847
[ Trở lại ]