Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.537 tác phẩm
2.583 tác giả
244
76.929.932
NNguong

Sinh năm 1954, Nha Trang

Định cư tại Mỹ năm 1980. Hiện sống tại Georgia.

Thơ đăng trên Hợp Lưu, Văn Học.

Số lần đọc: 829
[ Trở lại ]