Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
220
78.739.268
Trạch An – Trần Hữu Hội.

Sinh ngày: 13-11-1955.

Tại: Triệu Phong. Quảng Trị

Cộng tác cùng các trang web trong và ngoài nước:

- Vanchuongviet, Phongdiep...

- Art2all, newvietart, thuviensangtao, vuongchieu, saigon ocean, tuongtri...

Hiện sống và viết tại Sài gòn. sinh hoạt vhnt cùng nhóm: Quán Văn.

Đã xuất bản: Hạt mầm trót vay ( Tập truyện. NXB Hội nhà Văn 2014)

( Nhà Xuất bản Chương Văn, Hoa Kỳ XB lại,2015, phát hành trên Amazon )

Emai: trachan555@yahoo.com

ĐT: 0906902094

Số lần đọc: 27765
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 28
Tiếng hát đêm Noel. (truyện ngắn)
Bóng xưa … (truyện ngắn)
Sa ngã . (truyện ngắn)
Số phận … (truyện ngắn)
Bức tranh. (truyện ngắn)
Bạn già. (truyện ngắn)
Chung thủy ! (truyện ngắn)
Cuối năm. (truyện ngắn)
Duyên – Nghiệp (truyện ngắn)
Hạt mầm trót vay ! (truyện ngắn)
Hoa nở sau giao thừa (truyện ngắn)
Làm anh (truyện ngắn)
Miệng con trẻ. (truyện ngắn)
Rủi-May ! (truyện ngắn)
Số mạng. (truyện ngắn)
Thèm! (truyện ngắn)
Đáo hạn (truyện ngắn)
Đêm Phan Thiết… (truyện ngắn)