Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
287
77.792.839
Trần Băng Khuê
Số lần đọc: 2525
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 9
Sân ga u buồn (truyện ngắn)
Chữ (truyện ngắn)
Chiếc giày đỏ (truyện ngắn)
Giấc mơ bóng tối (truyện ngắn)
Mắt cũ (truyện ngắn)
Đánh dấu (truyện ngắn)