Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.978 tác phẩm
2.562 tác giả
309
73.467.437
Nguyễn Thánh Ngã

Nguyễn Thánh Ngã
Bút danh: N.T.N
Quê gốc: Quảng ngãi
Hội viên hội VHNT LÂM ĐỒNG
Tác phẩm đã XB: Nhớ xanh (tập thơ ) NXBVăn hóa dân tộc 2000
Nhìn từ đôi mắt khác (thơ ngắn ) VN Châu đốc 2005
Sắp in : Thượng nguồn ngạc nhiên (tập thơ )
Hiện sống và công tác tại Đà lạt - Lâm đồng 

Số lần đọc: 5866
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 54
Ảo (thơ)
...Mưa (thơ)
Co (thơ)
Mở (thơ)
Pleiku (thơ)