Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.890 tác phẩm
2.557 tác giả
248
72.999.855
Nguyễn Tấn Cứ

 

Sinh Ngày 01/01/1956 Quảng Ngãi
Nơi chốn sẽ quay về: Đà Lạt .
Hiện đang sống làm việc mưu sinh tại Sài Gòn .

Email : nguyentancu01@yahoo.com .

.

Số lần đọc: 5486
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 90
Giận. (thơ)
Missing. (thơ)
RáC ... (thơ)