Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
185
78.735.079
Khuất Đẩu

 

Sinh 1940 tại Bình Định.

Hiện sống tại Việt Nam.

Số lần đọc: 6263
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 59
Để Tang Cho Sách (truyện ngắn)
Ai Đã Giết A.Q ? (truyện ngắn)
“Bộ Tam” (truyện ngắn)
Bóng Tháp (truyện ngắn)
Chôn Đứng (truyện ngắn)
Cặp Đôi Bi Tráng (truyện ngắn)
Không Thấy Núi (truyện ngắn)
Nguyệt Thực (truyện ngắn)
Nguyễn Hòa VCV (tạp văn)
Những con đom đóm (truyện ngắn)
Phố Núi (truyện ngắn)
Tiểu công chúa (truyện ngắn)
Trăng Hát (tạp văn)
Vua Tango (truyện ngắn)