Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.344 tác phẩm
2.576 tác giả
188
75.624.011
Ngọc Châu

nhà văn-dịch giả Hải Phòng

Số lần đọc: 1871
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 20
Chết (truyện ngắn)
Hoàng Sa (truyện ngắn)
Người vợ bị bán (truyện ngắn)
Tâm nguyện (truyện ngắn)