Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.185 tác phẩm
2.572 tác giả
199
74.741.732
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1677
[ Trở lại ]