Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.384 tác phẩm
2.577 tác giả
204
75.909.777
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1883
[ Trở lại ]