Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.978 tác phẩm
2.562 tác giả
306
73.467.457
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1165
[ Trở lại ]