Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.529 tác phẩm
2.582 tác giả
126
76.858.035
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1962
[ Trở lại ]