Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.267 tác phẩm
2.575 tác giả
146
75.172.823
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1790
[ Trở lại ]