Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.052 tác phẩm
2.566 tác giả
95
73.931.671
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1308
[ Trở lại ]