Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.115 tác phẩm
2.571 tác giả
238
74.360.968
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 1439
[ Trở lại ]