Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.674 tác phẩm
2.589 tác giả
337
77.768.335
Hà Thủy

Người Huế, tuổi Giáp Ngọ, hiện sống tại Hoa Kỳ.

Số lần đọc: 2015
[ Trở lại ]