Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
87
78.794.177
Vũ Trọng Quang

Còn có bút danh Quít dùng cho tranh châm biếm .

Bút danh khác : Nhị Ka

Quê quán : Quảng Nam -Đà Nẵng

Đang sống và làm viêc tại Sàigòn

 

- Trước 1975    

cùng Linh Phương chủ trương Văn Nghệ Động Đất

- Chủ trương đặc tuyển Văn Chương với Phạm Viêm Phương, nhà văn Bùi Nghi Trang , nhà thơ Trần Hữu Dũng

- Trong Ban Giám Khảo Chung Kết các cuộc thi thơ tuyển tập Áo Trắng

- Cộng tác viên văn học một số báo tại thành phố

 

Đã ấn hành :

    + Nỗi buồn của chúng ta , Văn Nghệ Động Đất , 1971

    + Đã hết giờ của Lọ Lem , VN Châu Đốc , 1994

    + Thơ tự do , NXB Trẻ , 2000

    + Thơ hôm nay , NXB Đồng Nai , 2003

    + Và trong nhiều tuyển tập in chung

    + Hôm qua , hôm nay & hôm sau ,NXB Đà Nẵng.

Số lần đọc: 10593
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 167
$ (thơ)
Bịnh (thơ)
Cà Mau (thơ)
Chữ (thơ)
Con Báo (thơ)
Giá (thơ)
Lông (thơ)
Màu (thơ)
Mở (thơ)
Những Lài (thời trang)
Sân ga (thơ)
Women (thơ)
Đạo (thơ)
Đẹp ? (thơ)
Đi tới... (văn hóa)