Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.455 tác phẩm
2.579 tác giả
305
76.403.356
Nguyễn Linh Khiếu

.

Sinh năm 1959 tại Thái Bình

Hiện sống tại Hà Nội

PGS. TS Triết học

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội nhà báo Việt Nam

Giải thưởng thơ báo Văn nghệ (1995) và Tạp chí Văn nghệ quân đội (2010)

Các tập thơ đã xuất bản: Chùm mơ tiên cảm (1991), Mùa thiêng (1995), Hoa linh (2000), Dọc sông Hồng ( in chung, 2002).

 

Số lần đọc: 6952
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 48
Miền yêu -1 (tạp văn)
Miền yêu -2 (tạp văn)
Ngựa biên (tạp văn)