Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
200
78.328.367

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
Tác giả tác phẩm “Người đồng hành quanh tôi”, tập VI (Viên Mãn)
TÁC PHẨM MỚI CỦA NHÀ THƠ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM: Đầu năm 2014, Nhà Xuất Bản THANH NIÊN vừa giới thiệu tập sưu khảo nhận định phê bình của nhà thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM : TÁC GIẢ TÁC PHẨM NGƯỜI ĐỒNG HÀNH QUANH TÔI ( Tập VI, Viên Mản ). Tác phẩm dầy 1006 trang , giới thiệu 31 văn nghệ sĩ là tập cuối của bộ sách gồm 6 Tập, tổng cộng dầy hơn 6000 trang với tài liệu gìn giữ gần nửa thế kỷ và sự chung sức biên tập của khoảng 200 văn nghệ sĩ hiện diện trong bộ sách.

Tập VI / TGTPNĐHQT, ngoài những mục thường lệ trình bày về các bằng hữu văn nghệ trong các bộ môn Thơ- Văn- Nhiếp ảnh- Biên khảo- Âm nhạc- Hội họa…, tác phẩm đặc biệt giới thiệu 86 trang trích trong tài liệu Danh nhân- Địa linh- Anh kiệt vùng Thất Sơn Đồng bằng Sông Cửu Long và tiểu sử 10 nhà văn nghệ trong tập sơ thảo TỪ ĐIỂN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XX…

 

Tập VI Viên Mãn, hiện diện các bằng hữu : VIÊN LINH- NGUYỄN THỊ THỤY VŨ- LƯƠNG TRƯỜNG THỌ- TRƯƠNG ĐẠM THỦY- TRUY PHONG- PHONG TÂM- TRẦN HUIỀN ÂN- NGÔ NGUYÊN NGHIỄM- TRỊNH BỬU HOÀI- LÂM CHƯƠNG- PHAN BÁ THỤY DƯƠNG- NGUYỄN CÁT ĐÔNG- ĐOÀN MINH HẢI- LÝ THỪA NGHIỆP- KHA LY CHÀM- NGUYỆT LÃNG- LÊ NGUYÊN NGỮ- TRẦN PHÙ THẾ- VÕ THẠNH VĂN- LƯƠNG MINH CÁC NGỌC- CHÓE NGUYỄN HẢI CHÍ- KIÊN GIANG HÀ HUY HÀ- NGUYỄN VĂN HẦU- LỆ KHÁNH- TRẦN TUẤN KIỆT- VƯƠNG TÂN- THANH VIỆT THANH- HOÀNG NGỌC TUẤN- HOÀI ĐIỆP TỬ- JOSEPH HUỲNH VĂN.

 

Tác phẩm phát hành tại Thư trang Quang Hạnh, 21 Hưng Phú Phường 8 Quận 8-TP HCM, trong những ngày đầu năm 2014.

 

Trân trọng chia vui cùng tác giả NGÔ NGUYÊN NGHIỄM, về bộ sách nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật phía Nam, được hoàn thành với 6 tập, dầy hơn 6000 trang, ấn hành trong hơn 1000 ngày với góp sức của nhiều bạn bè văn nghệ trên mọi phương diện…

 

MINH NGUYỄN và bằng hữu. - VCV