Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.843 tác phẩm
2.596 tác giả
108
78.677.198
Nguyễn Hải Triều

Sinh năm 1958.

Quê quán: Làng Đại An, Đại Lành, Đại Lộc, Quảng Nam

Hiện công tác tại Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Đại Lộc

Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Nam.

 

Tác phẩm :

Đại Lộc- một vùng văn hóa,NXB Đà Nẵng-1995 (Viết chung với Vũ Giang)

Rơm rạ mùa - Thơ- Hội VH-NT Quảng Nam 2007.

 

Số lần đọc: 2847
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 12