Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
224
77.731.239
Nguyễn Hải Triều

Sinh năm 1958.

Quê quán: Làng Đại An, Đại Lành, Đại Lộc, Quảng Nam

Hiện công tác tại Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Đại Lộc

Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Nam.

 

Tác phẩm :

Đại Lộc- một vùng văn hóa,NXB Đà Nẵng-1995 (Viết chung với Vũ Giang)

Rơm rạ mùa - Thơ- Hội VH-NT Quảng Nam 2007.

 

Số lần đọc: 2826
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 12