Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
157
78.786.216
Phan Chính

sinh ra và lớn lên tại La Gi- Hàm Tân, Bình Thuận

bút hiệu khác : Đông Thùy

Viết trước 1975.

Địa chỉ: Phan Chính-284, Thống Nhất -Thị xã La Gi (Bình Thuận)

 

Tác phẩm

Huyền thoại biển, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận ấn hành tháng 7/2007

 

Số lần đọc: 7951
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 62
Chị (thơ)
Dinh Thầy Thím (tạp văn)
Du xuân Tà Cú (văn hóa)
(thơ)