Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.384 tác phẩm
2.577 tác giả
188
75.924.483
Nguyễn Đức Tùng

Vancouver - Canada

Số lần đọc: 8635
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 71
Cây Sài Gòn (tạp văn)
Chiếc Radio cũ (truyện ngắn)
Con mèo của Takashi (truyện ngắn)
Nồi Bánh Tét (truyện ngắn)
tạp bút 2 (tạp văn)
Trái tim (truyện ngắn)