Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.873 tác phẩm
2.555 tác giả
276
72.938.269
Nguyễn Đức Tùng

Vancouver - Canada

Số lần đọc: 7885
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 61
Cây Sài Gòn (tạp văn)
Chiếc Radio cũ (truyện ngắn)
Con mèo của Takashi (truyện ngắn)
Nồi Bánh Tét (truyện ngắn)
tạp bút 2 (tạp văn)
Trái tim (truyện ngắn)