Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.539 tác phẩm
2.583 tác giả
233
76.944.508
Nguyễn Đức Tùng

Vancouver - Canada

Số lần đọc: 8810
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 73
Cây Sài Gòn (tạp văn)
Chiếc Radio cũ (truyện ngắn)
Con mèo của Takashi (truyện ngắn)
Nồi Bánh Tét (truyện ngắn)
tạp bút 2 (tạp văn)
Trái tim (truyện ngắn)