Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
184
78.744.763
Văn Thành Lê

Ngày sinh: 26-3-1957,

Quê quán: Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Dạy học, vẽ tranh, dạy đàn trước khi làm báo.

Hiện công tác tại Báo Đà Nẵng.

Số lần đọc: 2990
[ Trở lại ]