Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
203
78.313.526
Xuân Tuynh

Tên thật: Nguyễn Xuân Tuynh

Ngày tháng sinh: 1/10/1949

 

Các tác phẩm đã xuất bản:

  - Đồng đội - tập truyện ngắn, nhà xuất bản Quân đội - 2006

  - Tiếng Vĩ Cầm trong đêm - tập truyện ngắn, NXB Hội nhà văn - 2006

  - Người đàn bà cười - tập truyện ngắn, NXB Hội nhà văn - 2008

Số lần đọc: 2537
[ Trở lại ]