Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.529 tác phẩm
2.582 tác giả
129
76.857.861
Cùng một tác giả
Chết đuối (truyện ngắn)
Phượng Vỹ (truyện ngắn)
Cô dâu 20 tuổi (truyện ngắn)
Café Đắng (truyện ngắn)