Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
205
78.313.660
Đặng Thân

Hiện sống và làm việc tự do tại Hà Nội.

Email: dangthan@live.com

 

 

TÁC PHẨM ĐÃ IN:

 

In chung:

- Khoan cắt bê tông (NXB Giấy Vụn, 2005)

- Truyện ngắn trên trang web (NXB Văn Học, 2006)

- Tuyển tập thơ Tân Hình Thức (CLB Tân Hình Thức, 2006)

- Tuyển tập Tiền Vệ I (Tiền Vệ, 2007)

- Có jì dùng jì - có nấy dùng nấy (NXB Giấy Vụn, 2007)

- Thơ tình Hà Nội (NXB Trẻ, 2009)

- Những truyện ngắn hay về Hà Nội (NXB Thanh Niên, 2009)

 

In riêng:

- Ma Net (tập truyện ngắn, NXB Văn Học, 2008)

- 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] (tiểu thuyết, NXB Hội Nhà Văn, 2011)

 

Số lần đọc: 8843
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 48
6i +Hi i (thơ)
Cú Hých Về Nguồn (truyện ngắn)
Ma nhòa (truyện ngắn)
ngái em (thơ)
Người thầy của em. (truyện ngắn)
Thùng Thuốc Nổ (truyện ngắn)
Yêu (tuyển truyện)
Đặng Thân: Viết (phỏng vấn)