Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.975 tác phẩm
2.562 tác giả
150
73.461.211
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)