Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.117 tác phẩm
2.571 tác giả
134
74.376.444
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)