Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
197
77.359.814
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)