Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.466 tác phẩm
2.580 tác giả
176
76.442.446
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)