Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.344 tác phẩm
2.576 tác giả
188
75.624.317
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)