Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
202
78.313.603
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)