Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.052 tác phẩm
2.566 tác giả
312
73.923.916
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)