Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.888 tác phẩm
2.556 tác giả
156
72.988.208
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)