Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.194 tác phẩm
2.572 tác giả
152
74.807.168
Cùng một tác giả
Quỷ Trần Gian (truyện dài)
Oan Nghiệt (truyện ngắn)