Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.269 tác phẩm
2.575 tác giả
199
75.180.811
Phan Văn Thạnh

-         Quê quán Mê Linh – Hà Nội

-         Tốt nghiệp SP - Cử nhân Văn Khoa Saigon (1972)

-         Dạy học – Quản lý trường Trung học PT - (Gia Định.Quốc Trí)

Số lần đọc: 5592
[ Trở lại ]