Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.191 tác phẩm
2.572 tác giả
175
74.779.059
Phan Văn Thạnh

-         Quê quán Mê Linh – Hà Nội

-         Tốt nghiệp SP - Cử nhân Văn Khoa Saigon (1972)

-         Dạy học – Quản lý trường Trung học PT - (Gia Định.Quốc Trí)

Số lần đọc: 5444
[ Trở lại ]