Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.390 tác phẩm
2.577 tác giả
136
75.958.240
Phan Văn Thạnh

-         Quê quán Mê Linh – Hà Nội

-         Tốt nghiệp SP - Cử nhân Văn Khoa Saigon (1972)

-         Dạy học – Quản lý trường Trung học PT - (Gia Định.Quốc Trí)

Số lần đọc: 5702
[ Trở lại ]