Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.968 tác phẩm
2.561 tác giả
237
73.418.834
Phan Văn Thạnh

-         Quê quán Mê Linh – Hà Nội

-         Tốt nghiệp SP - Cử nhân Văn Khoa Saigon (1972)

-         Dạy học – Quản lý trường Trung học PT - (Gia Định.Quốc Trí)

Số lần đọc: 5287
[ Trở lại ]