Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
86
78.794.236
Phan Văn Thạnh

-         Quê quán Mê Linh – Hà Nội

-         Tốt nghiệp SP - Cử nhân Văn Khoa Saigon (1972)

-         Dạy học – Quản lý trường Trung học PT - (Gia Định.Quốc Trí)

Số lần đọc: 6083
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 43