Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.674 tác phẩm
2.589 tác giả
341
77.768.390
Phan Văn Thạnh

-         Quê quán Mê Linh – Hà Nội

-         Tốt nghiệp SP - Cử nhân Văn Khoa Saigon (1972)

-         Dạy học – Quản lý trường Trung học PT - (Gia Định.Quốc Trí)

Số lần đọc: 5983
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 40