Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.384 tác phẩm
2.577 tác giả
185
75.924.813

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
Giới thiệu sách mới Nguyễn Viện
Những nhát búa đập vào sự tĩnh lặng, sự vờ vịt và đạo đức giả. Cũng có thể đập vào chính bạn. Một cảm giác đau là cần thiết khi chúng ta không biết mình đang sống hay chết.
Nguyễn Viện - VCV
Thư tin khác