Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.542 tác phẩm
2.583 tác giả
159
76.982.868

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
Giới thiệu sách mới Nguyễn Viện
Những nhát búa đập vào sự tĩnh lặng, sự vờ vịt và đạo đức giả. Cũng có thể đập vào chính bạn. Một cảm giác đau là cần thiết khi chúng ta không biết mình đang sống hay chết.
Nguyễn Viện - VCV
Thư tin khác