Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.770 tác phẩm
2.593 tác giả
199
78.328.379

vanchuongviet.org

Tư liệu văn hóa nghệ thuật

THƯ TIN
Giới thiệu sách mới Nguyễn Viện
Những nhát búa đập vào sự tĩnh lặng, sự vờ vịt và đạo đức giả. Cũng có thể đập vào chính bạn. Một cảm giác đau là cần thiết khi chúng ta không biết mình đang sống hay chết.
Nguyễn Viện - VCV
Thư tin khác