Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.672 tác phẩm
2.589 tác giả
117
77.740.207
Lê Huỳnh Lâm

 

Bút danh: Lê Hoàng Hải, Hoàng Diệp Lạc,…

 

Sinh năm: 1967

Nghề nghiệp: Đại học Toán.

341 Bờ Sông Hương - Huế

Email: LeHuynhLam@dng.vnn.vn

Có bài viết in trên các báo: Tia sáng, Tuổi trẻ, Kiến thức ngày nay,

Phụ trương Thơ báo Văn Nghệ, Quê Hương, Tuần báo Giác Ngộ, Nhớ Huế, Sông Hương,…

 

Tác phẩm đã in: Sông Hoa tuỳ bút – Nhà xuất bản Thuận Hoá 5/2006.

 

Số lần đọc: 11047
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 128
Chết (thơ)
Huế (thơ)
Online (thơ)
Tùy bút cho H. (tạp văn)
Thu Xưa (tạp văn)
Đêm (thơ)
Đông ngàn (tạp văn)