Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
442
74.023.536
Trần Hạ Tháp

Tên thực Nguyễn Văn Thêm

Sinh 1955 Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế

 

Các bút danh Nguyễn Sơn Nhân, Liễu Thượng Văn, Trần Hạ Tháp

Số lần đọc: 9458
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 149
Cầm thú truyền kỳ (truyện ngắn)
Nghĩa động càn khôn (truyện ngắn)
Thế trận linh xà (truyện ngắn)
Thời đại quạt mo (truyện ngắn)