Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.680 tác phẩm
2.589 tác giả
224
77.799.315
Inrasara

Họ và tên: Phú Trạm - Bút danh:  Inrasara.

1957 - sinh tại làng Chăm Chakleng - Mỹ Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận.

10 năm làm việc tại các cơ quan nghiên cứu. 1998 - tự do.

 

Hội viên

- Hội Nhà văn Việt Nam

- Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

- Hội Văn học-nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

 

Địa chỉ liên hệ: INRASARA

107 Đường 45, Phường 6, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh.

Tel: 08-8269941 - Vinaphone: 0913-745764.

Email: inrasara@yahoo.com

 

Tác phẩm

* Nghiên cứu – sưu tầm – dịch thuật

-     Văn học Chăm I – Khái luận, Nxb.Văn hóa Dân tộc, H., 1994.

-     Văn học dân gian Chăm, Nxb.VHDT & Đại học Tổng hợp Tp.HCM, 1995.

-     Từ điển Chăm – Việt (viết chung), Nxb.Khoa học Xã hội, H., 1995.

-     Từ điển Việt – Chăm (viết chung), Nxb.KHXH, H., 1996.

-     Văn học Chăm II – Trường ca, Nxb.VHDT, H., 1996.

-     Các vấn đề văn hóa-xã hội Chăm, tiểu luận, Nxb.VHDT, H., 1999.

-     Văn hóa-xã hội Chăm, nghiên cứu & đối thoại, tiểu luận, Nxb.VH, H., 2003.

-     Tự học tiếng Chăm, Nxb.VHDT, H., 2003.

-     Từ điển Việt – Chăm dùng trong nhà trường (viết chung), Nxb.Giáo dục, H., 2004.

-     Chưa đủ cô đơn cho sáng tạo, tiểu luận - phê bình, Nxb.Văn Nghệ, Tp.HCM, 2006.

-     Trường ca Chăm, sưu tầm - nghiên cứu, Nxb.Văn Nghệ, Tp.HCM, 2006.

-     Ca dao, Tục ngữ, Thành ngữ, Câu đố Chăm, sưu tầm-nghiên cứu,

                        Nxb.VHDT, H., 2006.

* Sáng tác

-     Tháp nắng – thơ và trường ca, Nxb.Thanh niên, H., 1996.

-     Sinh nhật cây xương rồng - thơ song ngữ, Nxb.VHDT, H., 1997.

-     Hành hương em – thơ, Nxb.Trẻ, Tp.HCM., 1999.

-     Lễ tẩy trần tháng Tư – thơ và trường ca, Nxb.Hội Nhà văn, H., 2002.

-     Inrasara – Thơ, Nxb.Kim đồng, H., 2003.

-     The Purification Festival in April, thơ song ngữ Anh - Việt, Nxb.Văn Nghệ, 2005.

-     Chân dung cát – tiểu thuyết, Nxb.Hội Nhà văn, H., 2006.

-     Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức, Nxb.Hội Nhà văn, H., 2006.

* Chủ biên: Tagalau, tuyển tập sáng tác-sưu tầm-nghiên cứu Chăm (đã in 7 số)

 

* Giải thưởng chính

1995 - CHCPI - Sorbonne (Pháp), Văn học Chăm I.

1996 - Hội đồng Dân tộc – Quốc hội khóa IX, Văn học Chăm II

1997 - Hội Nhà văn Việt Nam, Tháp nắng.

2003 - Hội VHNT các DTTSVN, Văn hóa-xã hội Chăm, nghiên cứu & đối thoại.

2003 - Hội Nhà văn Việt Nam, Lễ tẩy trần tháng Tư.

2005 - Giải thưởng Văn học Đông nam Á, Lễ tẩy trần tháng Tư.

2006 - Giải thưởng sách Việt Nam, Từ điển Việt – Chăm.

Số lần đọc: 15034
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 126
Hành trình Katê (dân tộc học)
La cà tết kinh (tạp văn)
Muộn (thơ)
Tạ ơn (thơ)