Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.676 tác phẩm
2.589 tác giả
200
77.793.823
 
Khoảng trắng còn lại
Inrasara

May, Glang Anak chưa là đối tượng luận văn tiến sĩ

chưa bị đóng khung trong công trình hàn lâm. Và may

chưa nhập kho thư viện

để

ẩn ngữ còn cám dỗ bước chân hoang

 

May

ariya chưa được nhà nghiên cứu chia chương mục

các ngài giáo sư chưa phân nội dung, hình thức

chưa rạch ròi đo đếm. May

 

Kẻ mới vào làng văn còn lưỡng lự tới lui

người yêu thơ còn học làm quen đời chữ

thông điệp lạ xa

khép mình sau trang sách vô danh. Rất may

chưa bị lôi ra ánh sáng, còn hoang hóa, còn ẩn mình

ý nghĩa còn cơ hội mời gọi

trái tim lầm sai

 

Không đáng buồn ư? Một cuốn sách

bị xâu xé, cưỡng bức, tra xét, phanh phơi

 

Glang Anak sẽ không còn xa lạ

ẩn ngữ thôi sống đời ẩn ngữ. Và cả mi nữa

Inrasara

không còn bao lâu nữa sẽ

làm quen thuộc

 

Chẳng đáng buồn ư?

Inrasara
Số lần đọc: 2388
Ngày đăng: 26.09.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ranh chữ - Nguyễn Hàn Chung
Hai bài thơ của Lê Văn Tiến - Lê Văn Tiến
Lá trời - Lê Thị Kim
Cảm ơn em - Cảm ơn đời - Linh Phương
Sóng sánh với Qui Nhơn - Nguyễn Thái Dương
Lời người ở núi . - Trần Nhương
Thắp lửa soi ngày - Đình Nguyên
Không giá như và giá như - Ái Vân Quốc
Xem non bộ - Nguyễn Huỳnh Sa
Hòn đá - Nguyễn Thánh Ngã
Cùng một tác giả
Hành trình Katê (dân tộc học)
Muộn (thơ)
Tạ ơn (thơ)
La cà tết kinh (tạp văn)