Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.529 tác phẩm
2.582 tác giả
148
76.860.651
Lê Ký Thương

  Quê quán : Khánh Hòa

  Hiện  sống & làm việc tại SàiGòn

  Khởi viết ,vẽ từ năm 1962

  Có bài đăng trên nhiều tạp chí trước 1975

  Trong nhóm chủ trương Ý Thức

 

Tác phẩm :

 - Bếp lửa còn thơm mùi bã mía ( tập thơ đầu tay , Ý Thức , 1974 )

 - Dịch nhiều cuốn sách về văn học

 - Tham gia nhiều cuộc triển lãm tranh ( vừa cá nhân vừa chung với thân hữu )

Số lần đọc: 3653
[ Trở lại ]