Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
87
78.794.212
Tuấn Giang

Họ tên : Nguyễn Tuấn ( bút danh Tuấn Giang)

Ngày tháng năm sinh : 15- 07-1944. Tại Lạng Giang - Bắc Giang.

Chuyên ngành : Lý luận - Nhạc sỹ sáng tác – lý luận âm nhạc.

Trình độ chuyên môn : Đại học.

Nơi công tác : Nghỉ hưu tại Viện sân khấu- Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà nội.

Ngày vào Hội NSSK Việt Nam : 25 – 09 – 1985.

Chỗ ở hiện nay : P 514 C10, Thanh xuân Bắc, Quận Thanh xuân, HN.                  

Điện thọai nhà riêng : ( 043) 8546.540, Di động : 0904.830.380.

 

II Quá trình công tác và những tác phẩm nổi bật.

Năm 1960 – 1966, học tại Trường Âm nhạc Việt Nam

Tháng 9 năm 1966 Công tác tại đoàn văn công Trường Sơn, là nhạc công trong Đội ca múa nhạc, đi biểu diễn tại các chiến trường B, C, trong thời kỳ chiến tranh giải phóng miền Nam.

Năm 1970 – 1975, học sáng tác âm nhạc.

Tháng 9 năm 1975, về công tác tại Viện nghệ thuật Việt Nam.

Tháng 12 năm 1977, về Viện Âm nhạc Việt Nam, nghiên cứu, sưu tầm âm nhạc hiện đại Việt Nam và Quốc tế.

Tháng 10 năm 1985, công tác tại Viện Sân khấu- Nghiên cứu nghệ thuật cải lương.

 

III. Những tác phẩm nổi bật

1. Hoạt động âm nhạc

Sáng tác 300 bài hát cho các tỉnh từ Lạng Sơn, Cao Bằng đến Lâm Đồng, đồng bằng Sông Cửu Long. Thu đài 50 bài, Nhiều bài phát trên sóng phát thanh khá nổi như : Ngọn đuốc Olimpic mátcơva – Ái Vân trình diễn, Nắng mới trên đồng, Trên quê hương mới ( Tốp nữ ), Lên Tây Nguyên (Tuyết Thanh), Điện Biên ngày này (Tốp nữ ), Điện về bản em…Dựng 2 video clip do tác giả sang tác cho ngành dầu khí và Mỏ Apatit Lào Cai do các nghệ sỹ Thanh Hoa, Thuỳ Dung, Tấn Minh, Thanh Tâm, Minh Thuý, Hồng Hải… trình diễn.

Những bài thu tivi : 60 bài, một số bài nỏi bật : Chiều Cam Đường – Minh Thuý, Anh bay trong tình yêu bao la - Đức Chính, Chiều Sài Gòn - Thuỳ Dung….

 

2 Viết sách lý luận

2.1 Nhận diện phong cách dân ca.

2.2 Đặc điểm dân ca Mông, Tầy, Nùng.

2.3 Ca nhạc và sân khấu dân tộc - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

2.4 Ca nhạc cải lương - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

2.5 Diễn xướng và sân khấu các dân tộc - Giải thưởng Hội VHNT các dân tộc.

2.6Nghệ sĩ Lệ Thanh - Ngọc Dư - Giải thưởng Hội NSSK Việt Nam.

2.7 Nghệ thuật cải Lương - Giải thưởng Hội NSSK Việt Nam.

2.8 Lịch sử cải lương - Giải thưởng Hội NSSK Việt Nam.

Đã xuất bản 20 công trình nghiên cứu khoa học, 4 công trình đề tài cấp Bộ. 2 đề tài cấp Bộ - đồng tác giả, 10 công trình cấp Viện, cấp Hội.

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Hội viên Hôi văn hoá Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Tặng thưởng:  Huy chương kháng chiến hạng Nhất.

Huy chương vì sự nghiệp văn hoá thông tin.

Huy chương Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

 

Số lần đọc: 7615
[ Trở lại ]
Tổng số tác phẩm: 113
Đặc trưng xiếc (nghệ thuật)
Hát Cung văn (văn hóa)
Tổng luận ca trù (nghệ thuật)
Thực trạng xiếc. (đối thoại)